Når du skal have
kørekort til bil

Af Gitte Moeslund

Ja, for det skal vi alle have, det er en menneskeret? – med rette eller “urette”. Det er derimod, med  rette, en menneskeret at blive behandlet ordentligt og ligeledes en menneske-pligt at behandle andre ordentligt.

Hvad siger loven om erhvervelse af kørekort?

Du skal være fyldt 17 år. Du må begynde din undervisning 3 måneder før du fylder 17 år. Du skal igennem 26 teorilektioner, 4 lektioner på lukket øvelsesplads, 16 kørelektioner på vej og du skal 4 lektioner på køreteknisk anlæg. Som tiden er nu skal du bestå en teoretisk og en praktisk prøve før du får dit kørekort.

En lektion er på minimum 45 minutter, ikke 40, 30 eller 35 minutter og du lærer ikke mens din kørelærer drikker kaffe, taler i mobiltelefon, ordner private ærinder eller andet uvedkommende. Du skal køre en kørelektion om natten, en time efter solen går ned. Har du ikke kørt så kan du selvfølgelig ikke skrive under. Du skal køre motorvejskørsel o.s.v. Tilsvarende gælder for undervisning om køretekniske forhold som du også har krav på undervisning i. Husk at undervisningstid er konfrontationstid, ikke kun Pc-undervisning eller videofilm o.l.

Det tager typisk mellem 3 og 6 måneder at få sit kørekort, afhængig af din kørelærers planlægning, ventetider på prøver og ikke mindst dit engagement og dine evner. Du kan også erhverve kørekort på 2-3 uger på særlige intensive kurser med daglig teori- og køreundervisning – disse kurser er der næsten ingen der udbyder, og hvis, så kun sjældent. Det almindelige typiske forløb er en gang om ugen med teoriundervisning og i samme uge en til to kørelektioner.
 

Hvad koster et kørekort så?

“For lidt” siger kørelæreren. Der er stor konkurrence på prisen på kørekort og det er lovgivningsmæssigt bestemt at det skal der være! Men er det godt? Du får hvad du betaler for, hverken mere, men måske noget mindre. Prisen på kørekort ligger på mellem kr. 10.000,00 og kr. 16.000,00 for grundpakken (lovens krav), dertil kommer udgift til en lægeerklæring, et pasfoto og et statsligt prøvegebyr på p.t. kr. 600,00 og kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Pris ca. 500,00 for 7 timer. Der er kørelærere der reklamerer med fast pris – ved du hvad det er? Hvis du mener at du har meget svært ved at lære og forstå teori  og praksis så er fast pris perfekt for dig – MEN: Det er vigtigt at du får en skriftlig aftale med køreskolen om hvad fast pris betyder!! og ikke mindst hvor lang tid det tager at erhverve kørekortet og hvad du skal gøre når der er gået et år og du stadig ikke har fået dit kørekort?

God fornøjelse med erhvervelse af kørekort og glæd dig til friheden ved selv at kunne transportere dig selv hvorhen du vil, på et hvilket som helst tidspunkt.

Til slut et par vigtige gode råd:

  1. Vælg kørelærer med omtanke – Læs også: At vælge den rigtige kørelærer
  2. Overhold tider og aftaler punktligt og forlang det samme
  3. Skriv ikke under på lektioner som du ikke har haft
  4. Betal dit kørekort i rater – ikke hele beløbet på en gang
  5. Du skal forlange seriøs og engageret undervisning

Skal du tage dit kørekort hos mig?

Hos mig får du tryg og personlig teori- og  køreundervisning, der passer til dig og dit tempo. Sammen vurderer vi, hvor mange køretimer du har behov for, så vi bedst sikrer os at du består i første hug!