Priser på kørekort

Her finder du priser på kørekort, overblik over kørekort pakker, nyttig information og mere.

Kørekort til bil

''Nok til de fleste''-pakken
16.995 kr.
  • Al teoriundervisning
  • 4 timer manøvrebane
  • 16 køretimer*
  • 4 timer køreteknik

Generhvervelse

Fra 2.500 kr.
  • Drive4U til selvstudie: Køb din adgang her
  • Fri teori med kørekort B holdet
  • 2 køretimer*
  • Leje af bil til køreprøve

(*)  *En køretime er på 45 minutter alt inkl.  Kørelektioner ud over de 16 obligatoriske koster kr. 500,00 + moms pr. lektion (45 min.). *Gebyr FSTYR/politi kr. 1170,00 *Foto ca. kr. 130,00. *Lægeattest ca. kr. 400,00. *Førstehjælpskursus ca. kr. 400,

Opfriskningstimer

Du kan tilvælge lige så mange opfriskningstimer som du har lyst til. Pris køretime pr. stk. kr. 500,00 inkl. moms.

Du har også mulighed for specialønsker som rutinekørsel på motorvej, mørkekørsel, specielle ruter o.l. du bestemmer.

Skal du tage dit kørekort hos mig?

Hos mig får du tryg og personlig teori- og  køreundervisning, der passer til dig og dit tempo. Sammen vurderer vi, hvor mange køretimer du har behov for, så vi bedst sikrer os at du består i første hug!